ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών, 21 χρόνια, και μη κατόχους 23 χρόνια.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 5 ωρών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της Economy Cars Lesbos είναι ασφαλισμένοι έναντι τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ CDW: Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, στα €700 καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό των €5 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Α, Β, και C και €10 για τις υπόλοιπες μεγαλύτερες κατηγορίες.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ SCDW: Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, στα €300 καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό των €10 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Α, Β, και C και €15 για τις υπόλοιπες μεγαλύτερες κατηγορίες.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Ο Ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των €2 για τις κατηγορίες Α, Β και C και €5 για τις υπόλοιπες μεγαλύτερες κατηγορίες.

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Οι κρατήσεις δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου αλλά σε οποιοδήποτε τύπο αυτοκινήτου που ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κράτησης.

 • Economy Cars Lesbos
  από την Billy’s Rentals


  Μυτιλήνη - Πέτρα - Άναξος  

  81100, Λέσβος
  Ελλάδα

  Τηλ: +30 22510 20006 & 22530 41057

  Email: autobillis@otenet.gr